VENTETIDEN ER SNART OVER, ENDELIG, VELKOMMEN TIL VOLDAS NYE SKATEPARK

PARKEN

Her vil vi oppdatere med nyheter forløpende. Mye spennende er i gang, og vi satser stort.

“Det er viktig for oss at det er tilbod til ungdomen i lokalmiljøa”
Lisbeth Bjørneset Myklebust i Tussa

Tussa støtter Rullarlaget

Volda Rullarlag er godt i gang med planane om realisering av ein rullebrettpark i Volda

Det er viktig for oss at det er tilbod til ungdomen i lokalmiljøa. Difor er det ekstra kjekt å få gi støtte til drift av eit heilt nytt tilbod. Sjølv om idretten og skating har eksistert nokre år, ser vi at det er mangel på skikkelege og gode treningsanlegg. Vi synest det er bra at dette kjem i gang, og støttar gjerne opp om tiltak som kan kome fleire til gode. Anlegget i Volda vil gi mulegheiter for aktive på alle nivå i denne idretten, ikkje berre frå Volda, men også frå andre kommunar i området vårt.

 

 

- Møre-Nytt

Studenter under medieproduksjon

Studentar ved Høgskulen i Volda skapar stor interesse

Samarbeid mellom VRL og Studentane

Studentar ved Høgskulen i Volda har i vårsola sete inne og lagd kampanjer mot åpninga av den nye skateparken som kjem til Volda. Dette har skapt stor interesse fra fleire hold, noke Volda Rullarlag sjølvsagt tek imot med et smil. Dette er eit skuleprosjekt meint for læring for studentane, men dette kjem også til stor hjelp og inspirasjon for Rullarlaget.

samarbeidspartnere