#div1 {width:350px;height:70px;padding:10px;border:1px solid #aaaaaa;}

HTML 5


Hva er formålet med HTML?

HyperText Markup Language (hypertekst markeringsspråk) er et språk som blir brukt for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i nettlesere.
HTML benyttes til å strukturere informasjon - angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister osv. - og kan i en viss grad brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.
The Pulpit Rock
Lorum Ipsum, Norway.

Hva er nytt med HTML 5?

HTML5 innfører en rekke nye elementer som vil gjøre det lettere å publisere på nett. Nettet blir mindre avhenging av teknologi rom f.eks Flash. Vi ser også at dagens utvikling går fra mobile Apps til HTML5.

Noen nyvinninger i HTML5 er:

Drag the W3Schools image into the rectangle:


Sorry, your browser does not support inline SVG.