MID128 Web Front-End Design

Som arbeidsoppgåve til neste gong skulle vi publisere ei side der ein tok føre seg ulike måtar å knyte stildefinisjonar til eit HTML-dokument på. Ein skulle vise døme på eksternt stilark, samt stildefinisjonar på ei side og på eit element.CSS og stildefinisjonar

Cascading Style Sheets (CSS, gjennomgåande stilark) er eitspråk som vert brukt til å kunne defineere utsjånaden på ein eller fleire filer skrevet i HTML. Stilinformasjonen kan i eit stilarkk integreres i sjølve dokumentet eller skilles ut som ein eigen film med endingen .css.

Ein veit i dag at eit ubegrensa antall dokumentar kan peike til og styres av same .css-fil, noko som er styrken i CSS. Ved å endre på ein fil kan ein endre fargebruken, bakgrunnsbilder osv.


Eks.

body {
bacground-color: #ff0000;
color: #ffffff;
}Håvard Wium Lie

Den aller første versjonen av CSS vart i 1994 lagt fram av nordmannen Håkon Wium Lie.

Wium Lie er kjent norsk web-pioner og ein stor pådriver for webstandarder, og har sidan 1999 hatt jobben som Chief Technology Officer innan Opera Software. Han er og kjent blant dei store nestorene i webbens verden og har jobbet for bl.a. W3C, INRIA, CERN, MIT Media, Labs og norske telekom forsning i Televerket.